fbpx

Coingaroo 推岀TRC20 儲值服務!

各位袋鼠朋友大家好!

COINGAROO 一直以來都以客人的岀發點和安全為優先,因此我們一直使用Erc20 區塊鏈網絡做傳送,

但為咗比客戶體驗更多元化和更快嘅轉幣方法,由即日起24/4 我們正式啟用TRC20 區塊鏈網絡!

而為咗鼓勵大家多啲使用TRC20區塊鏈網絡,

我哋決定首一個月內使用TRC20佢區塊鏈網絡作為收幣地址購買Usdt 即減 0.01匯率!

再一次多謝大家嘅支持,Coingaroo 會一直推出不同嘅優惠🙌🏻🙌🏻

需要協助?聯絡我們!